Mauritshuis - Museum Heemkundezolder

10.Mauritshuis - Museum Heemkundezolder Willemstad Nederland

Princehof
Oorspronkelijk heet dit in 1623 gebouwde monument Princehof. Het is in opdracht van Prins Maurits als jachtslot en buitenverblijf gebouwd onder leiding van bouwmeester Willem Arentssen van Salen uit Den Haag. Het gebouw heeft twee identieke trapgevels en is een mooi voorbeeld van de Hollandse Renaissance architectuur.

Gouvernement
Toen Prins Maurits in 1626 gestorven is, is de ambtswoning overgegaan naar de militaire gouverneur; de hoogste militaire bevelhebber van de vesting. Het gebouw werd toen ook wel het Gouvernement genoemd. De Gouverneur verbleef hier tot 1795, waarna heeft het nog enkele jaren gediend als woning voor militaire en burgerlijke functionarissen, maar doordat het gebouw in verval raakte, werd het alleen nog gebruikt als opslagplaats. In 1823 is bovendien een deel van de achtervleugel gesloopt.

Infermerie
na 1830 kreeg het gebouw weer een andere functie; het werd ingericht als militair hospitaal. De zolder werd een Rijkspostduivenstation en van 1906 tot 1954 werd het huisgebruikt als Marechaussee-kazerne. Na het vertrek van de militairen werd in het gebouw een aantal gezinnen gehuisvest.

Stadshuis
In 1972 en 1973 heeft er een grote restauratie plaatsgevonden, waarbij onder meer het sinds 1823 ontbrekende achtervleugel weer is herbouwd.Na deze restauratie is in 1973 het Mauritshuis benoemd als stadhuis voor de gemeente Willemstad. Deze functie heeft het gebouw vervuld tot eind 1996 toen Willemstad vanwege de gemeentelijke hereniging opging in de Gemeente Moerdijk.

Rondom het Mauritshuis
Op het plein voor het Mauritshuis is een mozaïek aangebracht in de vorm van het stadswapen.
Naast het Mauritshuis staat de voormalige affuitenloods, waar vroeger stonden de onderstellen van de kanonnen stonden. Achter het Mauritshuis staat de voormalige brigadierswoning. Het is een rechthoekig uit bakstenen opgetrokken gebouwtje met twee trapgevels. Dit gebouwtje is via een corridor verbonden met het hoofdgebouw.

Monumenten rond het gebouw:

  • De beeldengroep is een herinnering aan de afgeslagen belegering van Willemstad door de Franse troepen in 1793 herinnert.
  • Een monument (waar?) herinnert aan de mobilisatie van de in de Eerste Wereldoorlog gelegerde militairen.
  • Ook is er nog een klein monument op het grasveld voor hen die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bron: Heemkundekringdewillemstad.nl

Hofstraat 1 | Willemstad