Mobilisatiemonument

Deze gedenkzuil herinnert aan de mobilisatie van 1914/18 en is onthuld bij het afbreken van de landpoort in augustus 1918.

Op het monument staan de wapens van Nederland en Willemstad met daaronder gekruiste geweren.

Landpoortstraat | Willemstad
I: 

<a href=" "target="_blank> </a>