Geschiedenis van Willemstad

Haventje van WIllemstad Noord Brabant

De basis voor Willemstad is rond 1564 gelegd. Het gebied werd ingepolderd in opdracht van Jan IV van Glymes, markies van Bergen op Zoom, waarna het dorpje Ruigenhil ontstond.

Zijn opvolger Jan van Wittem koos in 1581 openlijk de zijde van de Spanjaarden. Ruigenhil werd hierdoor in 1581 aan Willem van Oranje geschonken als compensatie voor de bezittingen die hij in de Tachtigjarige oorlog was kwijtgeraakt. Willem van Oranje laat Ruigenhil vervolgens versterken tot een vesting om Holland te beschermen tegen de Spanjaarden.

Zijn zoon Maurits noemde het plaatsje Willem's stad, verleende het stadsrechten en breidde tot 1603 de vesting verder uit. Willem van Oranje werd in de zomer van 1584 vermoord, waarna zijn zoon; Prins Maurits de leiding overnam van Willemstad.

In de eeuwen daarna doorstond Willemstad in 1793 een beleg door de Fransen, maar werd overgegeven na de val van Bergen op Zoom. In 1809 werd Willemstad bezocht door koning Lodewijk Napoleon. Zijn broer keizer Napoleon kwam ook naar Willemstad en zag de strategische ligging van het vestingsstadje voor de kustverdediging. Hij gaf in 1811 de opdracht tot het bouwen van een nieuw buskruitmagazijn en enkele kleinere aanpassingen aan de vesting. Ook liet Keizer Napoleon in datzelfde jaar nieuwe forten bouwen rond de vesting, waaronder Fort Sabina en Fort de Hel.

Pas in 1926 werd Willemstad als vesting opgeheven. In 1970 is het oude stadje aangewezen als beschermd stadsgezicht en sindsdien trekt het historische Willemstad met haar jachthaven veel toeristen en dagrecreanten aan.