Fort de Hel

Fort de Hel omstreeks 1914

Geschiedenis
Reeds in 1748 werd op deze plaats naar het ontwerp van kapitein-ingenieur Michiel Mattheus van Oosterzee (1720-1774) het Fort Anna gebouwd, vernoemd naar Anna van Hannover. In 1793 werd het fort Carolina genoemd, maar het was toen al vervallen.

De Fransen bouwden hier in 1811 het Fort "l'Enfer", voor de verdediging van Willemstad bij een eventuele Engelse invasie. Dit fort werd in 1813 omgedoopt in de huidige naam. Het was een vierkant geheel waarin een Franse militaire toren (tour modèle no. 3 stond, die 14 manschappen en 9500 kg buskruit kon bevatten. Dit is een van de drie overgebleven tours-modeles in Nederland. Van 1882-1884 werd het fort gemoderniseerd. Het kon toen 118 man bevatten. Deze sterkte werd tijdens de Eerste Wereldoorlog ook aangehouden.

Het fort moest rugdekking verlenen aan het Fort Sabina Henrica . In 1926 werd het als zodanig opgeheven. Het fort werd net, als andere oudere fortificaties in de omgeving, gedurende de mobilisatie opnieuw bezet met militairen. Secties van het 1e Bataljon van het 39e Regiment Infanterie bezetten de forten Sabina en De Hel. Zij vormden onderdeel van de voorverdediging die Vesting Willemstad heette. Ze inundeerden de Ruigenhilse polder, wierpen versperringen op en bezetten een zwakke verdedigingslinie. Op 14 mei 1940 werd het fort aangevallen door een formatie Duitse pantserwagens, die de bezetting tot overgave dwong. Het gevecht leverde schade aan het fort op en een nabij gelegen woning brandde uit.

In de periode 1941-1944 werd het fort door de Duitsers bezet. Op 5 november 1944 werd het fort benaderd door de South Wales Borderers, die dachten dat het fort geen bezetting meer had. De bevrijders werden onverwacht nog vanuit het fort door mortiervuur aangevallen, waarbij enkele doden vielen. Tegen de avond waren de Duitsers vertrokken en werd het fort alsnog ingenomen.

In 1957 werd op het fort nog een straalzender geplaatst ten behoeve van Vliegbasis Woensdrecht, maar in 1961 beëindigde men het militaire gebruik. Het kwam in bezit van de gemeente en werd in 1988 tot rijksmonument verklaard.

Aanvullende informatie: 

Fort Sabina tijdens mobilisatie eerste wereld oorlog

Helsedijk 85 | Willemstad