Ravelijn

Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. In het geval van Willemstad is het een een zevenhoekig versterkt eiland waarvan de punten van het ravelijn uitsteken in de vestinggracht.

Het ravelijn is oorspronkelijk gebouwd rond 1626 als ruitvormig eilandje in de gracht ter verdediging van de Landpoort. De Mobilisatiemonument aan de Landpoortstraat herinnert hier nog aan.

In 1704 is het oorspronkelijke vestingwerk verbeterd en verder uitgebreid, waarbij het bestaande ravelijn vergroot werd en de wallen verhoogd. Ook werd er een nieuw ravelijn aangelegd en twee halve manen. Ook werden de twee beren* overwelfd.

Bron: Heemkundekringdewillemstad.nl

*) Dit zijn de stenen muren tussen de jachthaven en de gracht erachter, die bedoeld was om het buitenwater te keren en het voorkomen van het leeglopen van de vestinggracht.

I: 

<a href=" "target="_blank> </a>